akcent

akcent
{{stl_3}}akcent {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}akʦ̑ɛnt{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_4}}<{{/stl_4}}{{stl_37}}gen {{/stl_37}}{{stl_8}}-u{{/stl_8}}{{stl_4}}> {{/stl_4}}{{stl_10}}m {{/stl_10}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_12}}ling{{/stl_12}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_12}}muz {{/stl_12}}{{stl_14}}Akzent {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\akcent pada na pierwszą sylabę {{/stl_22}}{{stl_14}}der Akzent liegt auf der ersten Silbe{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}die Betonung fällt auf die erste Silbe {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_20}}pot: {{/stl_20}}{{stl_13}}wymowa{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Aussprache {{/stl_14}}{{stl_15}}f, {{/stl_15}}{{stl_14}}Akzent {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}mieć dobry/zły \akcent {{/stl_22}}{{stl_14}}einen guten/schlechten Akzent haben {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}mówić z obcym \akcentem {{/stl_22}}{{stl_14}}mit ausländischem Akzent sprechen {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}3) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}znak graficzny{{/stl_13}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_13}}charakter{{/stl_13}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_13}}szczegół{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}Akzent {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}z jesiennymi \akcentami {{/stl_22}}{{stl_14}}mit herbstlichen Akzenten {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}4) {{/stl_11}}{{stl_63}}kłaść{{/stl_63}}{{stl_18}} na coś \akcent {{/stl_18}}{{stl_14}}einen besonderen Akzent auf etw {{/stl_14}}{{stl_53}}+akk{{/stl_53}}{{stl_4}} {{/stl_4}}{{stl_14}}legen{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}etw mit Nachdruck betonen {{/stl_14}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Akcent — Pays d’origine  Roumanie Genre musical Dance, Pop Années d activité Depuis 1999 …   Wikipédia en Français

 • Akcent — Осн …   Википедия

 • Akcent — is a Romanian Dance pop act.MembersGroup consisting of: * Adrian Claudiu Sana * Sorin Ştefan Brotnei * Mihai Gruia * Corneliu UliciFormer members: * Marius Nedelcu * Ramona BartaBiographyAdrian Claudiu Sana started the group in 1999; at that time …   Wikipedia

 • akcent — àkcent (àkcenat) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. lingv. a. isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Hrvatski jezični portal

 • Akcent — Datos generales Origen Rumania Información artística …   Wikipedia Español

 • akcent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. akcentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyróżnienie jednej z sylab wyrazu lub wyrazu w zdaniu przez wzmocnienie siły artykulacyjnej, wysokości tonu albo czasu trwania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Akcent — ist der Name einer polnischen Band, siehe Akcent (polnische Band) einer rumänischen Band, siehe Akcent (rumänische Band) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

 • àkcent — (àkcenat) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}lingv. a. {{001f}}isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. {{001f}}prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • akcent — m IV, D. u, Ms. akcentncie; lm M. y 1. «zjawisko fonetyczne polegające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie za pomocą zwiększenia siły artykulacyjnej (akcent dynamiczny, ekspiracyjny, przycisk), zmiany wysokości tonu (akcent toniczny) lub wydłużenia… …   Słownik języka polskiego

 • akcènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) 1. lingv. izstopanje glasu po jakosti ali tonu nasproti soseščini; naglas, poudarek: akcent je na prvem zlogu; melodični akcent / besedni, stavčni akcent // grafično znamenje za označevanje tega: zapisati akcent 2. ed. v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • akcent — 1. Akcent spoczywa na czymś «coś jest szczególnie ważne»: „Andersonville” napisana została dla pokrzepienia serc (...). Dlatego akcent spoczywa w niej na walce ze złem, walce rodzącej się w zagrożonej społeczności jenieckiej. NKul 4/1962. 2.… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”